امکانات واتس جی پی اس

امکانات واتس جی پی اس

بخشی از امکانات واتس جی پی اس

امکانات سامانه ردیابی واتس جی پی اس بسیار زیاد می باشد،در اینجا چند نمونه را بیان می کنیم.

مدیریت چند دستگاه

می توانید دستگاه هارا گروه بندی و کنترل کنید و همینطور به صورت گروهی اصلاح و تمدید می شود.این قابلیت بسیار مناسب ارادات ، شرکت ها است.

مدیریت حصار جغرافیایی

همه حصار هارا به صورت یکپارچه مدیریت کنید و میتوانید حصار های پیچیده ایی مانند چند ضلعی و دایره تنظیم کنید

تاریخچه مسیر

با استفاده از واتس جی پی اس میتونید تاریخچه مسیر های پیموده شده را تا ۶ ماه مشاهده کنید.

خاموش کردن خودرو

در پلتفرم واتس جی پی اس خودرو را از هر فاصله ایی خاموش کنید.

نرده الکترونیکی

شما می توانید مرز حصار را در یک منطقه سفارشی تنظیم کنید و هنگامی که یک شی وارد یا خارج از حصار علامت گذاری شده است، به طور خودکار زنگ هشدار ارسال کنید.

کمیت سوخت

با نصب تجهیزات بر خودرو میتوانید مقدار سوخت را در پلتفرم مشاهده کنید.

مشاهده آمار

در هر بازه زمانی میتوانید آمار سوخت و مسافت های پیموده شده و سرعت را مشاهده نمایید.

آماده شروع هستی؟
عضویت

نمایی از نرم افزار ردیابی واتس جی پی اس

برنامه ردیاب خودرو
نرم افزار ردیابی
سامانه ردیابی